SUPAFIL LOFT 045


Opis:
Wełna mineralna luzem z włókna szklanego bazowego bez spoiwa. Izolacja z włókna szklanego luzem jest trwała w czasie, nie kurczy się. Osiadanie minimalne w najwyższej klasie S1 (mniej niż 1%).

Zalecane zastosowanie – poddasza nieużytkowe, stropy belkowe poddaszy, stropy belkowe między kondygnacyjne, konstrukcje szkieletowe poziome.

Możliwe zastosowanie – ściany, konstrukcje szkieletowe pionowe.

Zalety
- doskonałe właściwości termoizolacyjne
- dobre właściwości pochłaniania dźwięku
- bardzo dobra ognioodporność
- zwiększa bierną ochronę ppoż konstrukcji
- wysoka paro przepuszczalność
- niskie obciążenie konstrukcji ciężarem własnym
- materiał nienasiąkliwy
- prosta aplikacja w miejscach trudno dostępnych
- łatwy, szybki i wygodny montaż
- jednolita warstwa izolacji miejsc trudno dostępnych
- brak odpadów
- włókno bazowe bez spoiwa
- materiał ekologiczny.

Trwałość charakterystyk wg EN 14 064-1
• Właściwości użytkowe wełny mineralnej nie zmieniają się w czasie. Euroklasa A1 nie zmienia się w czasie – produkt niepalny.
• Współczynnik przewodzenia ciepła wyrobów z wełny mineralnej nie zmienia się w czasie z uwagi na stałość struktury włóknistej i porowatość zawierającą powietrze atmosferyczne.
• Trwałość oporu cieplnego jest ujęta jako trwałość wpływu zastosowanej grubości na osiadanie – najwyższa klasa S1. Osiadanie jest pomijalne, co powoduje trwałość oporu cieplnego w czasie.

Zastosowanie
Wełna luzem Supafil Loft przeznaczona jest przede wszystkim do stosowania jako termoizolacja wypełniająca w dachach, sufitach i podłogach. Inne aplikacje, nie opisane w karcie, nie wykluczają zastosowania. Włókna luzem doskonale wypełniają izolowaną przestrzeń. Materiał nadaje się szczególnie do domów poddawanych renowacji oraz nowych domów energooszczędnych.
Copyright SkuteczneDocieplanie.pl                                                                                                       tel. +48 501 513 944